Kim jesteśmy

TWÓJ OKULISTA Prywatny Gabinet Okulistyczny lek. Maria Siedlińska oraz Praktyka Lekarska Anna Urban -Dura w Skawinie, a adres naszej strony internetowej to: https://www.twojokulista.pl.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Analiza statystyk

Korzystamy z Google Analytics, a dane o ruchu na stronie internetowej zbierane są wg regulaminu tej usługi.

Z kim dzielimy się danymi

Nie przekazujemy żadnych danych pochodzących z Gabinetu. Wszelkie narzędzia i oprogramowanie używane do funkcjonowania strony internetowej Gabinetu, są skonfigurowane w sposób nie pozwalający na dostęp do danych poza niezbędnym zakresem do funkcjonowania danego narzędzia.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Dane kontaktowe

kontakt@twojokulista.pl

Klauzula informacyjna RODO

Realizując obowiązek informacyjny, dbając o dobro Naszych Klientów, informujemy czym jest RODO.
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) to akt prawny określający ramy prawne przetwarzania danych osobowych w całej
Unii Europejskiej, który obowiązywać będzie już od 25 maja 2018. Podstawowe definicje, które
powinniśmy przyswoić, aby lepiej zrozumieć rozporządzenia RODO: -Dane osobowe: to wszelkie
dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do
zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni –
Przetwarzanie danych: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych i
nie ma znaczenia czy są to operacje wykonywane automatycznie czy manualnie. Do przetwarzania
danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp. – Administrator: to osoba fizyczna lub prawna, organ
publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich
przetwarzania. – Podmiot przetwarzający: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub
inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
TWÓJ OKULISTA Prywatny Gabinet Okulistyczny lek. Maria Siedlińska oraz Praktyka Lekarska Anna
Urban -Dura jest w tym wypadku zarówno administratorem Twoich danych jak i podmiotem
przetwarzającym. Pełnimy funkcję administratora danych w momencie ustalania celów i sposobu
przetwarzania Twoich danych, kiedy zbieramy Twoje dane niezbędne do złożenia oferty, wykonania
wizyty, wystawienia faktury, kontaktu z działem technicznym czy handlowym itp. Zgodnie z art. 13 ust.
1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy zatem, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TWÓJ OKULISTA
Prywatny Gabinet Okulistyczny lek. Maria Siedlińska oraz Praktyka Lekarska Anna Urban-Dura; W
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować się z nami
poprzez email lub pisemnie na adres: TWÓJ OKULISTA Prywatny Gabinet Okulistyczny lek. Maria
Siedlińska 32-050 Skawina, ul. Korabnicka 7A, e-mail: rodo@twojokulista.pl

§ Cele i czas przetwarzania

● Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i
do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
● Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie
upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
● Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie
prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia
postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
● Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu
upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
● Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, , gdzie prawnie uzasadnionym celem
jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia
sprzeciwu.
● Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem
jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na
usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę
prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają anonimizacji.
● Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym
zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez administratora działań, gdzie prawnie uzasadnionym
celem jest Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego
lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem
zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.
● Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych produktów i
usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i
przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie
działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

§ Odbiorcy danych

Dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.
● podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
● bankom, w przypadku prowadzenia rozliczeń;
● organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
● podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie np. księgowemu, w
szczególności dostawcom zewnętrznym

§ Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane dotyczą ,przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia
prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i
reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

§ Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w
ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek
decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać
na naszych klientów.