Pachymetria – co to jest?

Pachymetria to badanie/pomiar grubości rogówki:

  • badanie wykorzystywane w diagnostyce nadciśnienia ocznego i jaskry
  • służy do obliczenia właściwej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego, która jest zależna od grubości rogówki
  • pomiar bezkontaktowy
  • krótki czas badania (sekundy)
  • badanie autokeratorefraktometrem bądź tomografem optycznym (OCT)

Zapraszamy na pachymetrię (wymagana rejestracja telefoniczna lub online)

Dr Maria Siedlińska oraz Dr Anna Urban-Dura przyjmują w dni robocze w gabinecie w Skawinie.